Challenge 7

Meetmethode vergistingswaarde | Rodenburg Biopolymers

Welke eenvoudige meetmethode kan de vergistingswaarde vaststellen om biogas te maken van biodegradeerbaar materiaal? 

Waarom?
Rodenburg produceert materiaal voor biobased verpakkingen.

Composteringsbedrijven willen deze na gebruik liever niet in hun installaties verwerken, maar in (thermofiele) vergistingsinstallaties kunnen ze als grondstof voor biogas dienen. 

Waar kun jij bijdragen?
Voor acceptatie is het nodig om eenvoudig te kunnen vaststellen of er voldoende biogas in een vergister geproduceerd wordt. Heb je kennis of ervaring op dit gebied? 

Welke disciplines denken we nodig te hebben?
Analysetechniek
Biochemie
Meettechniek en monstervoorbereiding

Deze call sluit op 29 april.
Sta jij open voor open innovatie? Doe dan mee!

Aanmelden loopt via het KVK Business Challenge platform.

Initiatiefnemers:
  • Partners
  • Col-BBE-ZW
  • Dockwize-ZW
  • Impuls-ZW
  • kvk-ZW
  • Challengers
  • rodenburg-ZW
  • royalcosun-ZW
  • cargill-ZW