Challenge 7

Waarde winnen uit bioplastics in de end-of-life fase | Rodenburg Biopolymers

Met welke methode/hoe kan Rodenburg waarde toevoegen aan de end-of-life stroom van biologisch afbreekbare verpakkingen? 

Waarom?
Rodenburg produceert bioplastics uit aardappelbijproducten en natief zetmeel, o.a. voor biologisch afbreekbare verpakkingen.

Composteringsbedrijven willen deze na gebruik liever niet in hun installaties verwerken, maar in (thermofiele) vergistingsinstallaties kunnen ze als grondstof voor biogas dienen. Maar hoe krijgen we ze daar? En zijn er andere methoden om waarde toe te voegen aan biologisch afbreekbare verpakkingen in de afvalfase? Hoe kunnen we de afvalstroom van bioplastics optimaal verwaarden? En hoe bepalen we die waarde? Bijvoorbeeld d.m.v. een eenvoudige meetmethode die de vergistingswaarde kan vaststellen om biogas te maken van biodegradeerbaar materiaal. Voor acceptatie is het namelijk nodig om eenvoudig te kunnen vaststellen of er voldoende biogas in een vergister geproduceerd wordt. 

Waar kun jij bijdragen?
We zijn op zoek naar ideeën die nieuwe waarde toevoegen aan deze biologisch afbreekbare producten in de afvalfase. Heb jij kennis of ervaring op dit gebied? 

Welke disciplines denken we nodig te hebben?
Biochemie
 Analysetechniek
Meettechniek en monstervoorbereiding
Afvalverwerking
Onderzoekers

Deze call sloot op 29 april.
Sta jij open voor open innovatie? Doe dan een volgende ronde mee!

Partners:
  • Col-BBE-ZW
  • Dockwize-ZW
  • Impuls-ZW
  • Midpoint zw-w extra wit bovenzijde
  • logo_BioBase4SME 150 dpi zwart-wit website transparant
  • Provincie Zeeland transparant